Överlägg

Etikett: Radon

RADONSUG

Vid problem med radon från marken är installation av en radonsug den vanligast använda metoden för att sänka radonhalten inomhus. Vid markradonproblem är en radonsug oftast en både bättre och mer kostnadseffektiv metod än vad förbättring avFortsätt läsaRADONSUG