Webbplatsens överlägg

Radonsanering

Har du upptäckt radon i ditt hus efter genomförd radonmätning? Då är det dags att vidta åtgärder och göra en radonsanering. 

Fördelar med radonsanering:

 • Förbättrad hälsa: Att sänka radonhalten i ditt hus minskar risken för lungcancer och andra hälsoproblem.
 • Ökat fastighetsvärde: En radonsanerad fastighet har oftast ett högre värde på bostadsmarknaden.
 • Ett tryggt hem: Du kan känna dig trygg med att du och din familj bor i en säker och hälsosam miljö.

Hur går en radonsanering till?

 1. Radonmätning: Första steget är att mäta radonhalten i ditt hus för att fastställa om den ligger över gränsvärdena.
 2. Radonbesiktning: En besiktning utförs för att identifiera källan till radonet och för att bedöma vilka åtgärder som krävs.
 3. Åtgärdsplan: Baserat på besiktningen tas en åtgärdsplan fram som specificerar de åtgärder som ska vidtas, samt tidsplan och kostnad.
 4. Genomförande av radonsanering: Åtgärderna utförs av certifierade radonsanerare.
 5. Kontrollmätning: Efter genomförd sanering utförs en kontrollmätning för att säkerställa att radonhalten har sänkts tillräckligt.

Oavsett om det är radon från marken, radon från byggnadsmaterial som blåbetong eller radon från vattnet så finns det lösningar.

Radon från byggnadsmaterial:

 • Blåbetong kan avge höga radonhalter.
 • Ytbehandlingar som målning och putsning kan bromsa radonavgången.
 • Mekanisk ventilation eller förstärkt självdrag kan späda ut radonhalten.

Radon från marken:

 • Radonsug, radonbrunn eller tätningar kan förhindra läckage av radon från marken.
 • Otätheter i grundkonstruktionen bör tätas.

Radon från hushållsvatten:

 • Radonhaltigt vatten måste luftas innan det tas in i huset.
 • Radonavskiljare kan installeras för att rena vattnet från radon.

Kostnad och vad som påverkar priset

Har du upptäckt radon i ditt hus efter genomförd radonmätning? Då är det dags att vidta åtgärder och göra en radonsanering.

 • Orsaken till den förhöjda radonhalten: Beroende på källan till radonet (markradon, radon från byggnadsmaterial eller radon i vattnet) krävs olika åtgärder, vilket påverkar kostnaden.
 • Husets förutsättningar: Byggnadssätt, ventilationssystem och husets generella skick spelar en stor roll i valet av åtgärder och därmed i kostnaden.
 • Omfattningen av åtgärderna: Enklare åtgärder, som tätning av sprickor, är billigare än mer omfattande åtgärder, som installation av en radonsug.
 • Material och arbetskostnad: Priserna på material och arbetskraft varierar beroende på region och leverantör.
Upphovsrätt © 2024 Radonbesiktning Stockholm. Alla rättigheter förbehållna. | Chique Child av Catch Themes