Webbplatsens överlägg

Om

Radonbesiktning i Stockholm görs i hemmet och innebär att man får hjälp att undersöka radonhalterna på plats. Efter undersökningen är gjort får man förslag på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemen. Radonbesiktningstockholm.se informerar bland annat om vad en radon är och hur en besiktning går till.

Hjälp finns att få hos företag som är specialiserade på radon och radonmätning.

Radon kan orsaka cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år. Rökare är mer benägna att drabbas. Cirka 90% av de drabbade är rökare. I Sverige är radon den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. Därför är det viktigt att mäta radon regelbundet hemma och agera efter behov.