Webbplatsens överlägg

Radonmätning Stockholm

Att genomföra en radonmätning i ditt hem är inte bara avgörande för din boendemiljö utan också för att skydda din och din familjs hälsa. Radon kan orsaka allvarliga hälsoproblem, särskilt när den når förhöjda halter. Därför är det viktigt att regelbundet överväga att mäta radonhalten i ditt boende.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som uppstår när radium bryts ner. Radon kan orsaka lungcancer, långvarig exponering ökar risken avsevärt. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon varje år cirka 500 fall av lungcancer i Sverige.

För att få pålitliga resultat bör radonmätning utföras mellan oktober och april under minst två månader. Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och offentliga lokaler är satt till 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Om radonhalten överstiger detta värde krävs åtgärder för att minimera exponeringen.

Möjligheten att själv utföra radonmätning är enkel med användning av mätdosor från SWEDAC-ackrediterade laboratorier. Denna metod ger ett tillförlitligt årsmedelvärde och kan beställas för att genomföra mätningen i ditt eget hem. Följ de medföljande instruktionerna för att placera ut dosorna korrekt och låt dem vara på plats under hela mätperioden.

Efter mätperiodens slut skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom en vecka får du en mätrapport som tydligt indikerar om radonhalten är inom acceptabla gränser eller om åtgärder behövs. Om resultatet visar förhöjda radonhalter finns det möjlighet att få råd och tips för att minska dessa.

Om det har gått över tio år sedan din senaste radonmätning, eller om du har genomfört renoveringar eller ombyggnationer som kan påverka radonhalten, rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att genomföra en ny radonmätning. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa att ditt boende förblir en hälsosam och trygg miljö för dig och din familj.

Att genomföra en radonmätning är det enda effektiva sättet att säkerställa att din boendemiljö är fri från radon och därmed skydda din hälsa och din familjs välmående. Beställ din radonmätning redan idag för att ta det första steget mot en säkrare och hälsosammare livsstil!

Upphovsrätt © 2024 Radonbesiktning Stockholm. Alla rättigheter förbehållna. | Chique Child av Catch Themes