Överlägg

Kontakt

Radonbesiktning i Stockholm görs i hemmet och innebär att man får hjälp att undersöka radonhalterna på plats. Efter undersökningen är gjort får man förslag på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemen. Kontakta ett tillförlitlig och ackrediterat radonföretag för radonmätning och besiktning.